Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki v3

BO PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE

 

Z  przyjemnością informujemy, że w dniu 6 lutego 2018 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków ruchomych  Figury św. Józefa z Dzieciątkiem zlokalizowanej na żoliborskim osiedlu Rudawka przy ulicy Jasnodworskiej 9.

Nasza Fundacja, na prośbę społecznie zaangażowanych mieszkańców osiedla, rozpoczęła współpracę z Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz mającą na celu przywrócenie figurze dawnej świetności.

Historia rzeźby św. Józefa sięga roku 1929. Jest to jeden z najstarszych zabytków w tej części Żoliborza.

Obecnie, ze względu na bardzo zły stan techniczny figury, wymagający podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich, trwa proces wyłaniania pracowni konserwacji zabytków, która oszacuje koszty renowacji, przedstawi zakres i sposób jej przeprowadzenia.