Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki v3

BO PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE

KRS

Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000095892

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości