Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki v3

BO PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE

O FUNDACJI

Szanujemy naszą przeszłość, wierząc, że dając nową energię i znajdując nowe funkcje zapomnianym dotąd miejscom i ideom pomagamy w pełni zrozumieć kim jesteśmy. Opowiadając historie ludzi i ich osiągnięć sprawiamy, iż historia staje się integralną częścią naszej teraźniejszości i przyszłości.

 

Fundacja Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki powstała w 2000 roku. Od 2013 jest organizacją pożytku publicznego. Główne cele Fundacji to promowanie tradycji narodowej, propagowanie postaw prospołecznych, a także rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

Realizujemy zadania i projekty w zakresie:  

  • ochrony zabytków techniki i przemysłu oraz wszelkiego dziedzictwa postindustrialnego
  • propagowania i promowania działań edukacyjno-kulturalnych upowszechniających wiedzę o narodowym dziedzictwie
  • wydawniczym: katalogi, albumy, prace naukowe
  • organizacji wystaw
  • opieki nad dobrami kultury: ochrona, konserwacja, rewitalizacja, łącznie z pozyskiwaniem źródeł finansowania i opracowaniem programów adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji
  • organizowania kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości historycznej i kulturowej